Privacy policy

Fansiefood respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens met jouw toestemming. Fansiefood zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. 

Fansiefood gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:

Jouw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Jouw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantenrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Fansiefood, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Fansiefood verstrekt geen gegevens aan derden waardoor jouw privacy in het geding komt.